Down Home
Business

Bestaat hoog sensitiviteit eigenlijk wel?

Hoog sensitief, veel mensen lijken het tegenwoordig te hebben. Het is maar de vraag of het werkelijk een ziekte is. Afgelopen jaren is er meer onderzoek én bewijs voor gevonden. Sommige mensen zullen dit zien als een modeziekte of een soort van hype, maar volgens een aantal onderzoekers bestaat hoog sensitiviteit werkelijk. Op internet en in glossy’s staat het bomvol met informatie over HSP en mensen die hoog sensitief zijn. Veel tips en tricks over omgaan met hoog sensitiviteit en allemaal verschillende soorten Test HSP websites. Deze tips en tests zijn nogal vergezocht en wat dat betreft staat er inderdaad ook veel onzin op internet over HSP. Hieronder kan je wat (betrouwbare) informatie vinden over HSP.

Veel wetenschappen spreken niet over HSP. Dit betekent niet dat het niet bestaat, ze geven het een andere naam. Eigenlijk gebruiken ze niet een specifiek woord voor de aandoening, maar spreken ze meer over overgevoelig. Een Engelse term die veel wordt gebruikt is sensory processing sensitivity. Dit betekent zoiets als het gevoelig verwerken van gevoelens.

Carl Jung, een erkende psycholoog, schrijft al in 1913 over aangeboren sensitiviteit. Een Duitse theoloog en psychotherapeut schrijft een boek over de gevoelige mens in 1935. Wolgang Klages beweert in 1978 dat hoogsensitieve mensen meer prikkels in hun thalamus (het schakelsysteem in de hersenen) doorlaten dan normale mensen. In 1997 schrijft psycholoog Elaine Aron een boek genaamd The Highly Sensitive Persoon, waaruit de termen hoogsensitief en HSP afstammen.

Na het jaar 2000 nemen de onderzoeken naar HSP flink toe, met de volgende resultaten. 15-20% van de bevolking en bij meer dan honderd diersoorten komt HSP voor. Er wordt een verband ontdekt tussen HSP en erfelijk materiaal. Dit wil zeggen dat HSP aangeboren moet zijn. In 2012 gaan Borries en Ostendorf ervanuit dat hoogsensitief een categorie is. Dat wil zeggen dat je of hoogsensitief bent, of niet. Je kan er niet tussenin zitten.

https://www.hsp-academy.nl/