Remedial teaching

Down-home

Remedial teaching

Heeft uw kind moeite op school? Remedial teaching is speciale leerhulp voor kinderen die moeilijk kunnen leren. De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam is een specialist in remedial teaching en kan u professioneel advies bieden over dyslexie onderzoek en andere onderzoeken.

Stap voor stap leert het kind zich te verbeteren in spellen, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Wij werken samen met de ouder en de school om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Na een onderzoek kunnen we vaststellen welke leerhulp er nodig is. Lees verder over remedial teaching in Rotterdam.

Remedial teaching Rotterdam

De Onderwijspraktijk van de Wijk is de specialist in Rotterdam wat betreft remedial teaching. De remedial teacher kijkt eerst naar welke schoolvakken de meeste leerhulp nodig hebben, hierop wordt een persoonlijk en specifiek leertraject opgemaakt voor uw kind.

Zo leert hij/zij uiteindelijk zelfstandig de opdrachten van school maken en met remedial teaching leren wij uw kind bepaalde aanpakken voor het maken van taken. Dit wordt geautomatiseerd waardoor de prestaties op school verbeteren. Weten hoe u als ouder een rol kan spelen in remedial teaching en dyslexie? Neem contact op met ons in Rotterdam.

Dyslexie en andere leerproblemen

Remedial teaching is van toepassing op dyslexie en andere leerproblemen. Om te kunnen constateren dat er remedial teaching nodig is, is het vaak noodzakelijk een professioneel onderzoek te laten verrichten. Dit kan in samenwerking met de school bij De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Aan de hand van het gedane onderzoek worden er officiële en erkende methodes gehanteerd door de remedial teacher in Rotterdam. Na een paar maanden vindt er een peiling plaats voor de voortgang van de leerhulp voor dyslexie en andere leerproblemen. Hierna wordt de strategie al dan niet aangepast voor betere remedial teaching in Rotterdam.

Professioneel onderzoek bij De Onderwijspraktijk van de Wijk

Onderzoek is een van de diensten naast remedial teaching die De Onderwijspraktijk van de Wijk aanbiedt. Om dit professioneel te doen maken wij gebruik van erkende methodes.

U kunt een dyslexieonderzoek laten doen, maar ook een intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek, pedagogisch-didactisch onderzoek en dyscalculieonderzoek.

Voor meer informatie neemt u contact op met de remedial teacher van de Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam. Wij staan u graag te woord over remedial teaching.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/