Down Home
Business

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De rijksoverheid houdt in Nederland toezicht op het hele financiële systeem. Dit doen zij om consumenten en bedrijven te beschermen wanneer deze hun geld toevertrouwen aan financiële instellingen. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden verschillende voorschriften, een grote hoeveelheid regels en het toezicht daarop, samengebracht. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank DNB).

 

Noodzaak van toezicht

Tijdens de kredietcrisis in 2007 en 2008 is gebleken dat het financiële systeem bijzonder kwetsbaar is. Veel financiële instellingen hebben een dubbele functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank die ook verzekeringen verstrekt. Deze overlappingen zorgen er voor dat een crisis in zeer korte tijd veel bedrijven kan treffen, waaronder ook bedrijven buiten de financiële sector.

De crisis van 2007 en 2008 is begonnen op de Amerikaanse huizenmarkt. Omdat huiseigenaren de hypotheek niet langer konden betalen, sloeg de crisis over naar financiële instellingen. Het gevolg was dat banken uitstaande leningen massaal moesten afboeken. Er werden miljarden dollars verlies geleden en de crisis verspreidde zich wereldwijd.

Toezicht moet de stabiliteit van het financiële systeem waarborgen. Daarnaast zorgt toezicht voor het efficiënter werken van de financiële markten. Bovendien beschermt toezicht consumenten en bedrijven tegen onjuist handelen van financiële instellingen.

 

Wft basis examen

In het Wft basis examen kunnen 64 punten gescoord worden, verdeeld over 42 vragen. Bij een score van minimaal 68% wordt het vakbekwaamheidsdiploma adviseur ontvangen. Op deze website staat een Wft basis samenvatting en kan gratis geoefend worden voor het examen. Het doornemen van de samenvatting en het maken van een proefexamen is een goede voorbereiding op het Wft basis examen. Examens die worden afgenomen tot en met 31 maart zijn gebaseerd op de regelgeving van 1 januari van het jaar ervoor. De oefenexamens en de samenvatting worden jaarlijks vanaf april aangepast en zijn altijd actueel. Tijdens het twee uur durende wft basis examen komen de volgende vragen aan bod:

  • Vragen over kennis en begrip
  • Vragen over professioneel gedrag
  • Vragen over vaardigheden en competenties

 

Samenvatting Wft basis

De samenvatting wordt jaarlijks aangepast en gebaseerd op de lesstof van het komende jaar. Het doornemen van de samenvatting is een goede en snelle voorbereiding op het Wft basis examen. De samenvatting is de bestellen. Direct na de betaling wordt een link ontvangen waarmee de samenvatting kan worden gedownload. Andere samenvattingen zijn te downloaden via:

  • Wft consumptief krediet
  • Wft inkomen
  • Wft vermogen
  • Wft schadeverzekeringen particulier
  • Rekenopgaven en kennisvragen

 

Oefenvragen Wft basis

De oefenvragen zijn ingedeeld per hoofdstuk en bestaan voornamelijk uit meerkeuzevragen. Omdat de verdeling gelijk is aan die van het officiële Wft basis studieboek, is het mogelijk eerst een hoofdstuk door te lezen en gelijk daarna de bijbehorende oefenvragen te maken. Het juiste antwoord wordt telkens direct na het invullen van de vraag gegeven. Bij het scoren van een onvoldoende is het dus direct duidelijk waar de problemen liggen en kan hier extra aandacht aan besteed worden. Bij een onvoldoende op de oefenvragen is het raadzaam het betreffende deel van de samenvatting nog eens goed door te lezen en de oefenvragen opnieuw te maken.

 

Proefexamen Wft basis

Wanneer de samenvatting is gelezen en alle oefenvragen zijn doorlopen is het verstandig een proefexamen te maken. Deze proefexamens bestaan uit 10 tot 20 vragen. Omdat het officiële examen met 42 vragen, twee uur duurt, is gekozen voor kortere proefexamens. Na het afronden van het proefexamen is de uitslag direct zichtbaar. Het maken van een Wft basis proefexamen is gratis.