Down Home
Business

Gebruik koudemiddelen ter ondersteuning

Een koudemiddel is een middel, of eigenlijk een stof, dat wordt gebruikt als medium voor het transporteren van warmte. Een koudemiddel bestaat uit natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen. Het bekendste middel is freon, dit werd vroeger vaak gebruikt als vloeistof voor in koelkasten. Tegenwoordig kom je met het middel freon niet meer tegen in koelkasten omdat dit verboden is. Dit middel is vervangen door een ander koelmiddel.

Unieke aspecten van koudemiddelen

Een aantal voorbeelden van vaak gebruikte koudemiddelen zijn fluorkoolwaterstoffen, alkanen, propyleen, ammoniak en koolstofdioxide. Het kookpunt van deze middelen moeten bij lagedruk lager zijn dan de temperatuur waaraan de warmte moet worden onttrokken.

Een synthetisch koudemiddel

Stoffen die niet van natura voorkomen, worden ook wel synthetische koudemiddelen genoemd. Deze zijn door de mens ontwikkeld, met als doel om te gebruiken in industrieën. Twee voorbeelden van synthetische koudemiddelen zijn Chloorfluorkoolstofverbinding en Fluorkoolwaterstof. Let wel, synthetische koudemiddelen zijn slecht voor het milieu. Natuurlijke koudemiddelen zijn een stuk beter. 

Natuurlijk koudemiddel

Ammoniak, koolstofdioxide, propaan, butaan en pentaan zijn een aantal voorbeeld van natuurlijke koudemiddelen. Het grote voordeel van natuurlijke koudemiddelen is dat deze minder belastend zijn voor het milieu dan synthetische koudemiddelen. Het milieu wordt dus minder aangetast wanneer je gebruikt maakt van een natuurlijk koelmiddel.

Een koudemiddel specialist

Bent u benieuwd naar meer informatie over dit onderwerp, of heeft u een vraag over een bepaald soort gas of koudemiddel? Dan kunt u het beste informatie inwinnen bij een specialist op het gebied van koudemiddelen. Deze persoon heeft alle kennis over natuurlijke en synthetische koudemiddelen, zodat je zeker weet dat je goed zit met je koudemiddelen. Daarnaast kan je aan een koudemiddel expert vragen naar het totale aanbod van deze middelen. Het synthetisch- en het natuurlijk koudemiddel zijn slechts twee voorbeelden hiervan. Er zijn daarnaast ook andere varianten van koudemiddelen.

https://www.westfalengassen.nl/industriele-gassen/koudemiddelen.html