Down Home
Business

Stelselwijziging in jaarrekening

Stelselwijziging in jaarrekening

Op welke wijze wordt een Stelselwijziging in jaarrekening verwerkt? Door een stelselwijziging is er een verschil in de grondslagen in het boekjaar ten opzichte van het vorige boekjaar, waarbij aan de externe verslaggeving standaarden voldaan dient te worden.. Om dan ook een jaarrekening te kunnen opstellen moet er gedaan worden aan verschillende regels die bepaald zijn. Er zijn dan ook een aantal onderdelen die een zogenaamd stelsel bevatten, wat simpelweg een totaal is van verschillende regels en gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een jaarrekening.

De verschillende onderdelen van de Stelselwijziging jaarrekening;
– De verschillende grondslagen voor de waardering en het bepalen van het resultaat
– Het waarderen van zowel de activa als het passiva bezit
– Het bepalen van het resultaat
– Het toelaten en/of noodzaak toelaten van directe situaties van het vermogen
– Diverse grondslagen waarin verschillende regels staan beschreven voor het doen en voor het verwerken van verschillende transacties
– De presentatie van alle verschillende posten, die zijn samengevoegd of juist zijn ontleed.
– Tot slot is er ook sprake van het kasstroomoverzicht in het Stelselwijziging jaarrekening.

 

Nieuwe regels stelselwijziging in jaarrekening

Op het moment dat 1 van de bovenstaande genoemde feiten veranderd en gewijzigd word in de jaarrekening die is opgemaakt t.o.v. de jaarrekening van vorig jaar, op dat moment is er sprake van zo’n stelselwijziging jaarrekening. Zo’n stelsel word gemaakt bij de eerste jaarrekening. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van een nieuwe post, in dit moment is er ook sprake van een stelselkeuze.

Er kunnen verschillende wijzigen plaats vinden binnenin het stelsel.
– Waardering van activa (kostprijs word veranderd naar de juiste waarde)
– Functionele indeling in de winst en verliesrekening
– Er is sprake van een zogenaamde rubricering
– Kasstroomoverzicht word opgesteld op een directe methode, terwijl een jaar daarvoor gebruik is gemaakt van de bekende indirecte methode.

De stelselmatigheid is een belangrijk begrip dat op veel plekken terug komt in de wet. Dit houd in dat alle balansen op een goede manier moeten roden toegelicht en daarnaast moet ook de grote en de samenstelling van het eigen vermogen hier goed in weergegeven worden. Om dan ook de winst- en de verliesrekening te kunnen wijzigen moet er sprake van zijn van een van de grondslagen voor het waarderen van zowel de actieve en de passie. De Stelselwijziging jaarrekening is niet van sprake op het moment dat er gekozen word voor een bepaald stelsel dat in de jaren hierna het zelfde blijft. De Stelselwijziging jaarrekening kan alleen plaatsvinden op het moment dat hier een goede reden voor is. Hierbij is het erg belangrijk dat er een beter inzicht ontstaan in de jaarrekening die beter klopt, op dit moment is het belangrijk om de jaarrekening te wijzigen.

 

Verplichtingen

Een Stelselwijziging jaarrekening is in sommige gevallen verplicht. Bij de wetgeving, bij het opstellen van de richtlijnen voor een bepaald jaar en bij het verbeteren van het inzicht in de jaarrekening, is het verplicht om een Stelselwijziging jaarrekening te laten plaatsvinden. Maar ook op het moment dat er op internationaal gebied andere opvattingen zijn, een bedrijfstak een nieuw stelsel hanteert en/of verschillende activiteiten en handelingen van een rechtspersoon worden veranderd, is het noodzakelijk en verplicht om als bedrijf het stelsel te veranderen.

 

Het verwerken van wijzigingen in de jaarrekening

De wijzing moet gemaakt en verwerkt worden met een terugwerkende kracht en ook is het van belang dat he eigen vermogen opnieuw word berekend. Door een stelselwijzing ontstaan er namelijk verschillende mutaties, ook op het gebied van het eigen vermogen. Verder moet er rekening gehouden worden met verschillende belastingen die van de winst af gaan. Soms is er sprake van een zogenaamd cumulatief effect van de wijzing. Wanneer deze dit bepaald kan worden dan is het volgens de wet toegestaan om alleen het prospectief te berekenen en deze te noteren. Wanneer dit het geval is vind er geen herrekening plaatst en daarnaast word de wijzing alleen verwerkt op basis van het huidige jaar.